Skip to content
Sök

Revisorernas granskningar

På uppdrag från kommunfullmäktige granskar de förtroendevalda revisorerna i kommunrevisionen kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet.

Granskningarna innehåller analyser, men också förslag till åtgärder och förbättringar i kommunens processer och rutiner. Om revisorerna upptäcker risker för kommunens verksamhet, beskrivs dessa också i granskningen.

Granskningar presenterade under 2021

Granskningar presenterade under 2020