Revisorernas granskningar

På uppdrag från kommunfullmäktige granskar de förtroendevalda revisorerna i kommunrevisionen kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet.

Granskningarna innehåller analyser, men också förslag till åtgärder och förbättringar i kommunens processer och rutiner. Om revisorerna upptäcker risker för kommunens verksamhet, beskrivs dessa också i granskningen.

        
  • Skapad: 2013-07-10
  • Senast ändrad: 2017-07-03
  • Sidansvarig: Webmaster