Skip to content
Sök

Bolag och stiftelser

Kalix kommun äger helt eller delvis ett antal bolag. På den här sidan kan du läsa om kommunens bolag, stiftelser och förbund. Ingående information till bolagen/förbunden får du på deras webbplatser eller genom direktkontakt.

Helägda bolag

Bolag och stiftelser som helt ägs av Kalix kommun.

Kalix Industrihotell AB

Bolagets verksamhet är att uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter för beredande av lokaler för hotellrörelse, tjänste- och serviceföretag, hantverk och småindustri samt efter uppdrag av kommunfullmäktige i Kalix kommun förvalta kommunägda rörelsefastigheter. Bolaget ska genom ett rationellt och effektivt agerande vara en aktiv partner i tillskapandet och bibehållandet av arbetstillfällen i Kalix kommun.

Bolagets verkställande direktör är Christer Wallin, 0923-651 09, 073-838 51 09.
Styrelsen för Kalix Industrihotell AB finns listad i Kalix kommuns förtroendemannaregister.
Mer information får du på Kiabs hemsida.

Stiftelsen Kalixbostäder

Stiftelsen Kalixbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag i 
Kalix kommun - Kalixbo äger cirka 1000 lägenheter samt ett antal affärs- och kontorslokaler i Kalix kommun. Huvudman är Kalix kommun men själva förvaltningen sköts från Kalixbos kontor på Lejonsgatan 7 i Kalix.

Styrelsen för stiftelsen Kalixbo finns listad i Kalix kommuns förtroendemannaregister.
Mer information får du på Kalixbos hemsida.

Delägda bolag

Bolag och stiftelser där Kalix kommun är delägare.

KB Kalix Nya Centrum

Bolagets verksamhet består i att bedriva fastighetsförvaltningen genom uthyrning av den helägda fastigheten Slaktaren 1 - det vill säga Galleria Kalix.

Gallerian är idag en naturlig mötesplats för Kalixborna. Kalix kommun äger 95 procent av bolaget, resterande 5 procent tillhör KIAB (Kalix Industrihotell AB).

Styrelsen för Kalix Nya Centrum är densamma som för Styrelsen för Kalix Industrihotell AB, och finns listad i Kalix kommuns förtroendemannaregister.
Läs mer om Galleria Kalix på gallerians hemsida.