I Kalix kommun är det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. De rådgivande organen är organ där representanter för olika sådana intressegrupper träffar och samråder med kommunens politiker.

Kalix kommun samverkar med andra organisationer genom Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet.