Skip to content
Sök

Kalix kommuns samhällsbyggnadsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fem avdelningar.

Teknisk försörjning

Avdelningen för teknisk försörjning hanterar frågor som: Gator, Infrastruktur, Kart- och GIS-frågor, Mark, Renhållning, Trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, Vatten & Avlopp.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens verksamhet består av fastighetsförvaltning, byggprojekt, bostadsanpassning och energirådgivning.

Bygg- och miljöavdelningen 

Bygg- och miljöavdelningen arbetar med tillsyn, rådgivning och kontroll inom miljö-, bygg-, livsmedel- och hälsoskyddsområdet med mer.

Samhällsplaneringsavdelningen

Avdelningen ansvarar för och handlägger alla planärenden som detalj-, översikts- och utvecklingsplaner och ansvarar tillsammans med teknisk försörjning för det geografiska informationssystemet (GIS) och kartor. Avdelningen samarbetar även med övriga avdelningar med olika förvaltningsövergripande projekt.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten arbetar med tillsyn, rådgivning och kontroll inom brandfarliga och explosiva varor, skydd mot olyckor, olycksförebyggande och räddningsverksamhet med mer.

Bild av Mårten Öhman

Mårten Öhman

Samhällsbyggnadschef

Mårten ansvarar för all verksamhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Telefon: 0923-659 00
Bild av Per Nilsson

Per Nilsson

Teknisk chef

Per är chef för kommunens tekniska försörjning och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-650 35
Bild av Camilla Sandin

Camilla Sandin

Fastighetschef

Camilla är chef för kommunens fastighetsavdelning och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-650 42
Bild av Monica Säfström

Monica Säfström

Bygg- och miljöchef

Monica är chef för Kalix kommuns bygg- och miljöavdelning och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-650 47
Bild av Anders Öqvist

Anders Öqvist

Planingenjör, ansvarig för planverksamheten

Anders är ansvarig för kommunens samhällsplaneringsavdelning och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-650 33
Bild av Verner Lundholm

Verner Lundholm

Räddningschef

Verner är chef för Kalix kommuns räddningstjänst, och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-654 46