Skip to content
Sök

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning för verksamheten inom förskola, grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning i kommunen.

 I verksamheten ingår:

  • Förskoleverksamhet
  • Förskoleklass
  • Grundskola med skolbarnsomsorg
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola
  • Kulturskola
  • Vuxenutbildning

Ansvaret omfattar också elevvård/elevhälsa, skolmåltider och skolskjutsar.

Vår vision

”Landets bästa förskola och skola”

Bild av Charlotte Sundqvist

Charlotte Sundqvist

Skolchef

Charlotte är skolchef vid Kalix kommun.  

Telefon: 0923-652 11
Bild av Maria Isaksson

Maria Isaksson

Förskolechef

Maria är chef över förskolans samtliga rektorer, ansvarig för Familjecentralen och har tillsynsansvar över fristående förskolor.  

Telefon: 0923-653 11
Bild av Gabriella Nilsson Lindqvist

Gabriella Nilsson Lindqvist

Rektor – Område 1

Gabriella är rektor för Sangis förskola, Nystads förskola, Rammelbergets förskola och Lyrans förskola.  

Telefon: 0923-651 55
Bild av Tiina Vesala

Tiina Vesala

Rektor – Område 2

Tiina är rektor för Djuptjärns förskola, Ytterbyns förskola, förskolan vattentornet och Gammelgårdens förskola.  

Bild av Susanna Bjöörn-Norén

Susanna Bjöörn-Norén

Rektor – Område 3

Susanna är rektor för Prismans förskola, Töre förskola och förskolan Paletten.  

Telefon: 0923-652 09
Bild av Elisabeth Karlsson-Enberg

Elisabeth Karlsson-Enberg

Grundskolechef

Elisabeth är chef över alla grundskolans rektorer inom Kalix kommun.  

Telefon: 0923-651 10
Mobil: 076-807 51 10
Bild av Katrin Andersson

Katrin Andersson

Rektor

Katrin är rektor på Näsbyskolan och nås via Schoolsoft, mail eller telefon.  

Mobil: 070-650 05 91
Bild av Susanne Palmkvist

Susanne Palmkvist

Rektor

Susanne är rektor för skolorna i Innanbäcken och Ytterbyn.  

Telefon: 0923-652 07
Bild av Malin Johansson

Malin Johansson

Rektor

Malin är rektor vid Centrumskolan.  

Telefon: 0923-651 89
Mobil: 070-296 28 15
Bild av Malin Huuva Tornberg

Malin Huuva Tornberg

Rektor

Malin Huuva Tornberg är rektor vid Djuptjärns skola, fritidshem och förskoleklass.  

Telefon: 0923-652 95
Mobil: 072-451 87 40
Bild av Ann-Katrin Bäckman

Ann-Katrin Bäckman

Rektor

Ann-Katrin är rektor för skolorna i Sangis och Töre.  

Mobil: 070-24 65 869
Bild av Ingegerd Dahlgren

Ingegerd Dahlgren

Rektor

Ingegerd är rektor på Manhemsskolan och samordnare för Kalix kommuns modersmålsundervisning.  

Telefon: 0923-653 15
Mobil: 070-676 64 66
Bild av Ronnie Rifalk

Ronnie Rifalk

Biträdande rektor

Ronnie är biträdande rektor på Manhemsskolan.  

Telefon: 0923-653 16
Mobil: 072-733 64 32
Bild av Tuija Larsson

Tuija Larsson

Rektor

Tuija är rektor för den kommunala vuxenutbildningen i Kalix.  

Telefon: 0923-659 33
Mobil: 073-047 95 03
Bild av Marjo Ekorre

Marjo Ekorre

Rektor, Furuhedsskolan

Marjo är rektor för följande program: barn- och fritid, el- och energi, fordons- och transport, industritekniska, introduktion, introduktion språk, naturvetenskap, teknik samt vård- och omsorg  

Telefon: 0923-656 14
Mobil: 070-680 56 14
Bild av Mona Sundqvist

Mona Sundqvist

Rektor, Furuhedsskolan

Mona är rektor för följande program: bygg- och anläggning, ekonomi, estetiska, naturbruk samt samhällsvetenskap  

Telefon: 0923-652 32
Mobil: 070-523 41 78
Bild av Björn Emmoth

Björn Emmoth

Rektor, kulturskolan

Telefon: 0923- 656 80
Mobil: 070-241 67 07
Bild av Maria Eklund

Maria Eklund

Rektor

Maria är rektor för anpassad grund- och gymnasieskola i Kalix kommun.  

Mobil: 073-047 78 30
Bild av Victoria Maaherra

Victoria Maaherra

Elevhälsochef

Victoria Maaherra är elevhälsochef i Kalix kommun.  

Mobil: 072-244 79 23