Utbildningsförvaltningen ansvarar på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning för verksamheten inom förskola, grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning i kommunen.

 I verksamheten ingår:

  • Förskoleverksamhet
  • Förskoleklass
  • Grundskola med skolbarnsomsorg
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola
  • Kulturskola
  • Vuxenutbildning

Ansvaret omfattar också elevvård/elevhälsa, skolmåltider och skolskjutsar.

Vår vision

”Landets bästa förskola och skola”