Fritids- och Kulturförvaltningen svarar för att alla Kalixbor och gäster ska ha ett gott liv med möjligheter till ett härligt friluftsliv.

Fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för kommunens evenemang och kulturliv i allmänhet, Förvaltningen ansvarar också för kommunens fritidsanläggningar, föreningsstöd och fria pengar - vilket är ett bidrag som kan sökas av unga som vill skapa någon fritidsaktivitet.