Överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. De lagar och bestämmelser som gäller för kommunen gäller även för överförmyndaren i tillämpliga delar.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kommunfullmäktige väljer vilken organisationsform som är mest lämplig för den egna kommunen. Det är kommunfullmäktige som väljer överförmyndare och ersättare eller ledamöter och ersättare till nämnden De uppgifter som ligger under överförmyndaren kan inte läggas under en annan nämnd.

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, godemän och förvaltare. Genom sin tillsyn ska överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället: underåriga samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

Tillsynen utövas av överförmyndaren för den kommun där den som har förmyndare, god man eller förvaltare är folkbokförd. Om den enskilde inte är folkbokförd i Sverige, utövas tillsynen av överförmyndaren för den kommun där den enskilde vistas.

        
  • Skapad: 2013-08-08
  • Senast ändrad: 2013-08-08
  • Sidansvarig: Webmaster