Sök

Vision och mål

Här presenteras Kalix kommuns politiskt fattade vision och mål för verksamheterna.

Kalix kommuns vision

  • Kalix, den lugna, trygga Sverigedrömmen för alla.
  • En attraktiv, jämställd och hållbar kommun.

Beskrivning av visionen

  • Kalix är platsen där drömmar blir verklighet. Här är allt möjligt, och alla får utvecklas utifrån sina förutsättningar.
  • Kalix är lugnt, tryggt och välkomnande, här är det enkelt att leva med närhet till natur, kultur och friluftsliv.
  • Besökare möts av öppna, toleranta och nytänkande människor. Här prioriteras det jämställda livet.
  • Utveckling ska bedrivas på ett hållbart sätt med influenser från hela världen.

Övergripande målområden

  • Kalix är platsen för alla, där attraktivitet, jämställdhet och hållbarhet ska bidra till en växande befolkning. Detta ska ske genom att skapa en attraktiv kommun för kvinnor, barn och unga, för att klara framtidens välfärd samt kompetensförsörjningen i näringslivet.
  • Framtidens största utmaning är klimatförändringarna och nyttjandet av jordens resurser. Platsen Kalix ska bli en framtidskommun, där alla beslut och investeringar analyseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Cirkulärt ekonomiskt tänkande ska prioriteras i kommunens investeringar och arbete med näringslivsutveckling. Agenda 2030 ska implementeras för att utveckla en hållbar framtid.
  • Platsen Kalix ska ha miljöer och utbildningar som ger förutsättningar till utvecklande arbete och innovativt tänkande. Fokus i detta arbete är att särskilt skapa möjligheter för kvinnor att utveckla intressanta näringar och innovativa miljöer.