Skip to content
Sök

Kalix kommuns kommunalråd

Kalix kommuns kommunalråd heter Susanne Andersson (S), och hon är tillika ordförande för kommunstyrelsen.

På kanslienheten finns kommunalrådets samordnare placerad. Om du önskar komma i kontakt med kommunalrådet eller vill göra en tidsbokning för ett personligt möte med henne kan du kontakta oss på telefon 0923-650 06.

Bild av Susanne Andersson (S)

Susanne Andersson (S)

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Kalix kommuns kommunalråd är tillika ordförande för kommunstyrelsen.  

Telefon: 0923-650 00

Som kommunstyrelsens ordförande har Susanne uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning. Hon följer uppmärksamt frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen, främjar samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt representerar kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i särskilt fall. 

Bild av Mikael Engren (S)

Mikael Engren (S)

Vice ordförande

Som kommunstyrelsens vice ordförande har Mikael ansvar för näringslivsfrågor, övergripande integrationsfrågor samt utveckling av medborgardialog och inflytande.  

Telefon: 0923-650 04