Skip to content
Sök

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens regering. Kalix kommunstyrelse består av 13 ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter.

Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige ska behandla. Styrelsen verkställer också fullmäktiges beslut och fullgör andra uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.

Politiker

Ordförande i kommunstyrelsen är Susanne Andersson (S) och vice ordförande är Mikael Engren (S). I Kalix kommuns förtroendemannaregister kan du se alla politiker som sitter i kommunstyrelsen.

Nämndsekreterare

Vid frågor om protokoll eller ärendelistor, var god kontakta berörd nämndsekreterare.

Bild av Helena Landström

Helena Landström

Nämndsekreterare

Helena är nämndsekreterare för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Telefon: 0923-650 05
Mobil: 076-827 50 05
Bild av Maria Kruukka Olsson

Maria Kruukka Olsson

Nämndsekreterare

Maria är nämndsekreterare för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Telefon: 0923-650 08
Mobil: 072-726 56 80