Sök

Kommunens organisation

En kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Kortfattat kan man säga att politikerna fattar besluten för verksamheten och hur pengarna fördelas, medan tjänstemännen verkställer de beslut som politikerna fattat.

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges motsvarighet på riksnivå är riksdagen. I Kalix kommun sitter det 37 ledamöter i kommunfullmäktige från åtta partier. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och sänds också live på Kalix kommuns hemsida.

Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regeringen. I kommunstyrelsen i Kalix sitter det idag 13 ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande är Susanne Andersson (S), 1:e vice ordförande är Mikael Engren (S) och 2:e vice ordförande är Katarina Burman (V).

Kommunen har nämnder för olika områden. Till varje nämnd hör också en förvaltningsorganisation.

Organisationsskiss - Kalix kommunOrganisationsskiss uppdaterad 2019-03-05, klicka på bilden för att se skissen helfönster.