Sök

Kommunens organisation

En kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Kortfattat kan man säga att politikerna fattar besluten för verksamheten och hur pengarna fördelas, medan tjänstemännen verkställer de beslut som politikerna fattat.

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges motsvarighet är riksdagen. I Kalix kommun sitter det 41 ledamöter i kommunfullmäktige från sju partier. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regeringen. I kommunstyrelsen i Kalix sitter det idag 13 ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande är Tommy Nilsson (S), 1:e vice ordförande är Jan Nilsson (S) och 2:e vice ordförande är Katarina Burman (V).

Kommunen har nämnder för olika områden, fritids- och kulturnämnd, samhällsbyggnadsnämnd, socialnämnd och utbildningsnämnd. Till varje nämnd hör också en förvaltningsorganisation.

Organisationsskiss - Kalix kommunOrganisationsskiss uppdaterad 2019-03-05, klicka på bilden för att se skissen helfönster.