Skip to content
Sök

Kommunens organisation

En kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Kortfattat kan man säga att politikerna fattar besluten för verksamheten och hur pengarna fördelas, medan tjänstemännen verkställer de beslut som politikerna fattat.

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges motsvarighet på riksnivå är riksdagen. I Kalix kommun sitter det 37 ledamöter i kommunfullmäktige från åtta partier. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och sänds också live på Kalix kommuns hemsida.

Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regeringen. I kommunstyrelsen i Kalix sitter det idag 13 ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande är Susanne Andersson (S) och vice ordförande är Mikael Engren (S).

Kommunen har nämnder för olika områden. Till varje nämnd hör också en förvaltningsorganisation.

Organisationsskiss - Kalix kommun

  1. Nämndens
   arbetsutskott (FoKNAU)

  2. Nämndens
   arbetsutskott (SocNAU)

   1. Arbets- och
    personalutskott

   2. Delägda AB

    • Filmpool Nord AB
    • Invest i Norrbotten AB
    • IT Norrbotten AB
    • Länstrafiken i Norrbotten AB
    • Energikontor Norr AB
    • Norrbottniabanan AB
    • IUC Norrbotten

   3. Övrigt

    • Norrbottens kommuner
    • Botnia Arc ekonomisk förening
    • IUC Norrbotten
    • Kommuninvest ekonomisk förening
    • RKM (Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten)
    • Kalix älv ekonomisk förening

  3. Nämndens
   arbetsutskott (UtbNAU)