Skip to content
Sök

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens parlament. Kommunens invånare väljer ledamöterna genom allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige i Kalix består av 37 ledamöter.

Kommunfullmäktige beslutar i kommunens viktigaste frågor såsom Kommunens översiktsplan, budget, avgifter, nya bostadsområden med mer. Fullmäktige utser ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna och det är valresultatet som avgör partiernas representation.

Politiker

Kommunfullmäktiges ordförande för perioden 13 april 2021 till 14 oktober 2022 är Magnus Mörtling.
I Kalix kommuns förtroendemannaregister kan du se alla politiker som sitter i kommunfullmäktige.

Nämndsekreterare

Vid frågor om protokoll eller ärendelistor, var god kontakta berörd nämndsekreterare.

Bild av Helena Landström

Helena Landström

Nämndsekreterare

Helena är nämndsekreterare för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Telefon: 0923-650 05
Mobil: 076-827 50 05
Bild av Maria Kruukka Olsson

Maria Kruukka Olsson

Nämndsekreterare

Maria är nämndsekreterare för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Telefon: 0923-650 08
Mobil: 072-726 56 80