Jävsnämnden hanterar frågor som rör myndighetsutövning gentemot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.

Det kan exempelvis röra sig om bygglovsansökningar från fastighetsavdelningen, miljörapporter angående de kommunala avloppsreningsverken eller livsmedels- respektive miljötillsyn över de kommunala vattenverken. Jävsnämnden har ingen fast sammanträdesplan, utan sammanträder när behov uppstår. Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Vilka de är ser du i kommunens förtroendemannaregister.