Skip to content
Sök

Kommunfullmäktiges beredningar

Kommunfullmäktiges (KF) beredningar ansvarar för övergripande mål och riktlinjer som rör respektive ansvarsområde. Beredningarna ska arbeta övergripande med visioner och värderingar.

Syftet med beredningar är att bereda ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. 

En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som
fullmäktige ska avgöra. En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till beredningen.

Fast beredningsarbete pågår under en mandatperiod och ska vara visionärt och långsiktigt medan tillfälliga beredningar arbetar under tidsbegränsad period som fastställs i kommunfullmäktige.