Socialnämnden har det politiska ansvaret för alla kommunens verksamheter inom det sociala området.

Exempelvis äldreomsorg, stöd för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg. Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Vilka de är ser du i kommunens förtroendemannaregister.