Skip to content
Sök

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden prövar tillstånds- och lovansökningar samt utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen, skydd mot olyckor, miljöbalken, livsmedelslagen, delar av tobakslagen med mer.

Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Vilka de är ser du i kommunens förtroendemannaregister.

Nämndsekreterare

Vid frågor om protokoll eller ärendelistor, var god kontakta berörd nämndsekreterare.

Bild av Cristina Hjorth Fresk

Cristina Hjorth Fresk

Nämndsekreterare

Cristina är nämndsekreterare för samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden.  

Telefon: 0923-654 42