Välkommen till Kalix.se

Aktuellt i Norrbottens främsta friluftskommun

Friskvårdsdagar med PRO

Välkommen till fyra underbara friskvårdsdagar med olika pröva på aktiviteter som ger inspiration till ”Ett friskare liv” samt nya aktiviteter för föreningar att ta med i sina verksamheter. Anmäl dig senast den 1 juli!

Sommartrafik till byar

För turer som vintertid (under skoltid) trafikeras av Länstrafiken till platser utanför tätortstrafiken kommer följande trafik att ske i sommar.

Årets bygd 2017

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 18 juni utsågs kustbyn Ytterbyn–Nyborg till Årets Bygd 2017.

Han blev Årets Kalixbo

I samband med Kalix kommunfullmäktigesammanträde måndag den 18 juni utsågs Hasan Homs till Årets Kalixbo. Alla som bor i Kalix kan vara med om att att rösta fram Årets Kalixbo, ett stort till alla er som röstat!


Kalix kommun i sociala medier


www.kalix.se/socialamedier finns bland annat våra riktlinjer för sociala medier.