Välkommen till Kalix.se

Aktuellt i Norrbottens främsta friluftskommun

Ny pumpstation byggs (video)

På västra sidan av Kalixälven bygger Kalix kommun just nu en ny pumpstation för bland annat Grytnäs, Innanbäcken och Månsbyn. Den nya pumpstationen kommer att ersätta den befintliga som varit igång i 50 år.


Kalix kommun i sociala medier


www.kalix.se/socialamedier finns bland annat våra riktlinjer för sociala medier.