Välkommen till Kalix.se

Aktuellt i Norrbottens främsta friluftskommun

Vad gör Kalix mer attraktivt?

Kommunstyrelsen vill veta vad du vill att kommunen ska satsa på för ett attraktivare Kalix – bidra med dina synpunkter via webbenkäten och/eller kom och träffa kommunstyrelsen "On tour" fredag den 20 juli.

Eldningsförbud i Norrbotten

Det råder eldningsförbud i Norrbottens län från och med 16 juli klockan 16.00. Eldningsförbudet gäller för all eldning utomhus med undantag från i förväg iordningställda grillplatser eller utegrillar i trädgårdar.

Vägavstängning galleria Strandgatan

Vi snyggar till och åtgärdar gångfartsområdet på Strandgatan norr om gallerian. För att arbeten ska gå så snabbt som möjligt samt för att personalen som arbetar ska ha en trygg arbetsmiljö behöver vi stänga Strandgatan på norra sidan av gallerian tillfälligt under arbetet.


Kalix kommun i sociala medier


www.kalix.se/socialamedier finns bland annat våra riktlinjer för sociala medier.