Skip to content
Sök

Omsorg

Omsorg

Omsorg, stöd och hjälp till alla som behöver är en stor och viktig uppgift i kommunens verksamhet. I Kalix kommun erbjuder vi vård och service som passar alla och som bygger på respekt för individens självbestämmande och integritet.

Hemtjänstindex för 2023 visar att Kalix kommun allt jämnt står sig bra i konkurrensen, trots att man går från plats 3 till plats 4. – Vi är stolta över att vi för andra året i rad placerar oss bland topp 5 i länet, men vi vill så klart bli bättre, säger Emma Ekholm, kvalitetsutvecklare vid socialförvaltningen.

Hemtjänstindex ger en samlad bild av hemtjänstkvaliteten i landets alla kommuner. Indexet bygger på vad seniorer anser är viktigast i hemtjänsten, som information, biståndshandläggning, utförande samt kommunstöd och utveckling.

Kalix kommuns Hemtjänstindex för 2023 är 65,0 och med det resultatet placerar sig Kalix kommun på plats 4 av länets 14 kommuner och plats 179 av Sveriges 290 kommuner. Årets resultat är en försämring gentemot tidigare år då kommunen placerade sig på plats 3 i länet och plats 88 av 290 kommuner.
– Hemtjänstindex ger oss ett bra kvitto på vad som fungerar bra i vår kommun och vad vi behöver förbättra. Inom socialförvaltningen kommer vi nu att analysera resultatet och arbeta med förbättringar, berättar Emma Ekholm, kvalitetsutvecklare vid socialförvaltningen.