Socialförvaltningen ansvarar - på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning - för socialtjänsten i kommunen.

Förvaltningens ansvarsområden omfattar Individ- och familjeomsorg samt Omsorg om äldre- och funktionshindrade

Vår vision

"Socialförvaltningen ska vara lättillgänglig för alla medborgare, insatserna ska vara av god kvalitet, vara kostnadseffektiva och ges av professionell personal"

Kontakt

Besöksadress: Nygatan 4, 952 81 KALIX
Telefon-växel: 0923-650 00, Fax: 0923-773 08
E-post: socialnamnden@kalix.se