Skip to content
Sök

Valnämnden

Valnämnden i Kalix ansvarar för att planera, samordna och genomföra val och folkomröstningar i Kalix.

Valnämnden i Kalix är så kallad lokal Valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i staden och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Även vid en kommunal folkomröstning är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Valnämndens ledamöter

I Kalix kommuns förtroendemannaregister hittar du valnämndens ledamöter.

Regional Valmyndighet

Länsstyrelsen i Norrbotten är regional valmyndighet. Den regionala Valmyndigheten beslutar om valdistriktsindelningar och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Central Valmyndighet

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för val i Sverige. Valmyndigheten tar fram röstlängder och röstkort, fördelar mandaten (platserna) i riksdagen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval.