Skip to content
Sök

Tillgänglighetsredogörelse

Kalix kommun står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur www.kalix.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du rapporterar brister som du vill att vi åtgärdar.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.kalix.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på kommun@kalix.se. Vi försöker svarar skyndsamt, normalt inom fem arbetsdagar. Vi svarar även på telefon 0923-650 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela Kalix kommun så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Många pdf-dokument är fortfarande inte tillgängliga. 
 • Taggar har använts felaktigt på vissa sidor vilket kan försvåra navigering med talsyntes.
 • Rubriksättningar och länkbeskrivningar är inte tillräckligt specifika på sina ställen.
 • Länkar öppnas i många fall i nya fönster vilket kan försvåra navigering för dig med funktionsnedsättning.
 • På vissa sidor används HTML för att formatera sidinnehållet i stället CSS.
 • Vissa formulärfält saknar beskrivning.
 • Vi har ingen officiell syntolkning för vårt filmade material. Viss syntolkning gör vi själva i reportagen. Extern funktion för syntolkning är inte planerad.
 • Vi har information om evenemang och nyhetsflöden från olika verksamheter som automatiskt läses in från sociala medier via så kallade widgets från tredje part. Vi är medvetna om dessa lämnar en del att önska när det gäller tillgänglighet, men utan dessa skulle sidan kräva omfattande handpåläggning, vilket inte är möjligt med dagens organisation.

Åtgärder av brister

 • Vi jobbar kontinuerligt med att göra äldre dokument tillgängliga, ta bort dem helt eller ersätta dem med e-tjänster. Vi har även tagit fram tillgängliga mallar som gör att dokumentskapare kan skapa tillgängliga dokument från grunden.
 • Fealktiga använda taggar korrigeras allt eftersom de upptäcks.
 • Bristfälliga rubriksättningar och länkbeskrivningar åtgärdas allt eftersom de uppdagas.
 • Äldre länkar till externa sidor styrs om så att de öppnas i aktuellt fönster.
 • Vi har implementerat en ny tillgänglighetswidget från acrowd.se, som hjälper besökare med olika typer av funktionsnedsätning att lättare navigera webbsidan på olika sätt. Samtidigt hjälper den Kalix kommuns att uppfylla några av kraven i WCAG 2.1, nivå AA.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi har inte gjort tillräckliga användartester för att veta i vilka situationer problemen upplevs. Men vi vet att det finns tillgänglighetsproblem som har tekniska lösningar. Vi åtgärdar tillgänglighetsproblem allt eftersom.

Oskäligt betungande anpassning

Kalix kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Videoupptagningar från kommunfullmäktigemöten kräver för mycket tid att syntolka. Vi har precis kommit igång med att skapa undertexter med hjälp av AI.
 • Widgets från tredje part som automatiskt levererar information från sociala medier. Att göra dessa uppdateringar manuellt är på grund av resursbrist inget alternativ i dagsläget. Att utveckla egna lösningar för integrationen är heller inte tänkbart.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand direktsändningar, kartor som inte är avsedda för navigering och digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Kalix kommun eller står under dess kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi använder oss av verktyget Monsido för att granska webbplatsens tillgänglighet. PDF-filer kontrolleras i Adobe Acrobat. Under processen har även andra verktyg använts för att kontrollera webbplatsen.

Webbplatsen publicerades den 18 oktober 2013.