Sök

Näringsliv

Näringsliv

Näringslivsenheten informerar här dig som är företagare eller vill starta företag om allt som kan tänkas hjälpa dig i ditt entreprenörskap. Tillsammans utvecklar vi ett attraktivare Kalix!

I Kalix Kommun är naturligtvis alla människor viktiga, inte minst du som är företagare och bidrar till att skapa arbetstillfällen. Det behövs om kommunen ska kunna fortsätta att utvecklas positivt.

Vi som hjälper enskilda företagare i frågor som angår kommunen och andra myndigheter finns vid näringslivsenheten. Som kommun har vi ett brett nätverk för att kunna lotsa vidare och stötta dig i dina kontakter med finansiärer, institutioner och andra myndigheter.