Samhällsbyggnadsnämnden prövar tillstånds- och lovansökningar samt utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen, skydd mot olyckor, miljöbalken, livsmedelslagen, delar av tobakslagen med mer.

Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Vilka de är ser du i kommunens förtroendemannaregister.