Sök

Grafisk profil och logotyp

Kalix kommuns grafiska profil beskriver bland annat hur kommunens logotyp - kalken - kan och får användas.

Kalix kommunvapen föreställer en kalk. Tillsammans med texten "Kalix kommun" i typsnittet Excelsior Cyric Bold utgör kalken kommunens grafiska identitet.

Det är viktigt att kommunen syns på ett snyggt och konsekvent sätt. Det är en del av vår image. Inom det grafiska området omfattar det allt från ett enkelt visitkort till Internet och intranät. Alla kommunens enheter ska ge samma grafiska bild och även ha en tydlig avsändare. Kommunvapnet är det samlade märket för kommunen. Motivet för det är att det aldrig ska råda något tvivel om var information kommer ifrån eller vilken status den har. Alltså:

  • Gör inga egna lösningar för profilering
  • Följ anvisningarna som finns till olika profilexempel

Ta kontakt med informationsenheten så snart som du är tveksam om tillämpningen

Kalix kommuns grafiska profil beskriver hur kommunens logotyp kan och får användas. Logotypen är både vapnet och texten.

Logotypen där älven möter havet.Vid tryck mot mörk bakgrund använder vi en vit text till logotypen, ta kontakt med informationsenheten om du behöver den varianten.

"Där älven möter havet"

I kommunens profilarbete används ibland logotypen "Där älven möter havet". Denna används idag främst för att symbolisera Kalix SportCity, men figurerar även i andra sammanhang.

Länkar relaterade till den grafiska profilen