Kvalitet i äldrevården

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för den vård och omsorg som tillhandahålls enligt bland annat socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt hälso- och sjukvårdslagen. I detta ansvar ingår att systematiskt och fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten.

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2012 

Rapporten Öppna jämförelser​ ger en bred bild av kommunernas och landstingens vård och omsorg om äldre. Årets rapport innehåller fler områden än tidigare med bland annat uppgifter om förebyggande åtgärder, inflytande, information och boendemiljö samt psykisk hälsa, demenssjukdom och sammanhållen hemsjukvård. 

Äldreguiden​ 

Genom Äldreguiden går det att jämföra vård och omsorg för äldre på enheter och kommuner i hela landet. De flesta uppgifterna i Äldreguiden kommer från enkäter som har besvarats av personer i verksamheterna. Därutöver har registerdata tagits fram och kommunernas webbplatser har granskats. 

I Äldreguiden 2013 presenteras uppgifter inom hemtjänstverksamhet och äldreboenden från Kalix och övriga landet. 

Kommun- och landstingsdatabasen, KOLADA 

I KOLADA kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Databasen har över 2000 nyckeltal som underlag för jämförelser och analyser. Sollefteå kommun deltar i KOLADA genom att redovisa uppgifter bland annat om äldreomsorgen.​ 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Socialstyrelsen har undersökt äldres uppfattning om kvalitén i äldreomsorgen inom hemtjänst och äldreboenden. På Socialstyrelsens hemsida kan du ladda ner den rikstäckande rapporten som bygger på enkätundersökning från 2012.

        
  • Skapad: 2013-05-17
  • Senast ändrad: 2013-05-17
  • Sidansvarig: Webmaster