Kalix kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden direkt här på webben. På den här sidan kan du även se kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 09.00 måndag den 3 februari 2020 i förvaltningsbyggnaden, sessionssalen.
Under mötet behandlas 33 ärenden, du ser vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag den 3 februari 2020