Kalix kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden direkt här på webben. På den här sidan kan du även se kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 09.00 tisdag den 15 juni 2020 i lokalen Bergön på Kalix Folkets Hus.
Under mötet behandlas 61 ärenden , du ser vilka i kungörelsen.

Allmänheten får vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning till
kommunens budget. Budgeten finns tillgänglig vid kommunens infocenter fram till kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige måndag den 15 juni 2020