Sök

Kommunfullmäktige, webbsändning

Kalix kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden direkt här på webben. På den här sidan kan du även se kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand.

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 13 juni klockan 09.00 i Sessionssalen, Kalix förvaltningsbyggnad. Vilka ärenden som behandlas ser du i ärendelistan för mötet.

Allmänhetens frågestund äger rum i anslutning till ärendet Budget 2023 - ekonomisk plan 2024-2025, skattesats 2023, utgiftstak 2023 inklusive vision och övergripande mål.

Förslag till budget finns tillgänglig vid kommunens reception fram till kommunfullmäktiges sammanträde.

Äldre sammanträden

Kalix kommun gallrar ut kommunfullmäktiges sammanträden efter cirka två år. I arkivet har vi sammanträden från 2016-06-20 och framåt. Om du vill ha tag på en äldre inspelning, var god och kontakta webmaster@kalix.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2022

Kommunfullmäktiges sammanträden 2020