Kalix kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden direkt här på webben. På den här sidan kan du även se kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand.

Kommunfullmäktige sammanträdde klockan 09.00 måndag den 25 november 2019 i förvaltningsbyggnaden, sessionssalen.
Under mötet behandlades 46 ärenden, du ser vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag den 25 november 2019