Kalix kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden direkt här på webben. På den här sidan kan du även se kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 13.00 måndag den 23 november 2020 i lokalen Malören på Kalix Folkets Hus.
Under mötet behandlas 40 ärenden, du ser vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag 23 november 2020