Kalix kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden direkt här på webben. På den här sidan kan du även se kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand.

Kommunfullmäktige sammanträdde senast måndag den 18 oktober klockan 09.00 i Bergön, Kalix Folkets hus. Vilka ärenden som behandlades ser du i ärendelistan för mötet.

Kommunfullmäktige den 18 oktober 2021