Kalix kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden direkt här på webben. På den här sidan kan du även se kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand.

Allmänheten fick vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning till kommunens årsredovisning. Årets Miljöpris 2020 tillkännagavs.

Under mötet behandlades totalt 45 ärenden, du ser vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag 12 april 2021