Sök

Kommunfullmäktige, webbsändning

Kalix kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden direkt här på webben. På den här sidan kan du även se kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand.

Kommunfullmäktige sammanträdde måndag den 28 november klockan 09.00 i Sessionssalen, Kalix förvaltningsbyggnad. Vilka ärenden som behandlades ser du i ärendelistan för sammanträdet.

Bland annat kommer Kalix kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuners och Regioners Kongress 2023 att behandlas.

Allmänhetens frågestund äger rum i anslutning till ärendet budget 2023 – ekonomisk plan 2024-2025, skattesats 2023, utgiftstak 2023 inklusive vision och övergripande mål. Förslag till budget finns tillgänglig vid kommunens reception fram till kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige den 17 oktober 2022

Äldre sammanträden

Kalix kommun gallrar ut kommunfullmäktiges sammanträden efter cirka två år. I arkivet har vi sammanträden från 2016-06-20 och framåt. Om du vill ha tag på en äldre inspelning, var god och kontakta webmaster@kalix.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2022