Skip to content
Sök

Jämföraren

Är Kalix kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur tillgängliga är kommunens handläggare? Hur effektivt använder vi våra resurser inom skola och äldreomsorg?

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) verkar för att öka kvalitetsmätningar och jämförelser mellan Sveriges kommuner. Frågorna ovan är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Vi får också en fingervisning om hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i nätverket. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra?

Frågorna är sorterade inom områdena:
1. Barn och unga
2. Stöd och omsorg
3. Samhälle och miljö

Allt data som samlas in av SKR läggs in i den kommungemensamma databasen Kolada, och används i verktyget Jämföraren, där du bland annat kan göra egna jämförelser mellan olika kommuner.