Kalix kommun deltar sedan hösten 2009 i "Kommunens kvalitet i korthet". Det är ett nätverk som består av cirka 260 av landets 290 kommuner. Kommunens kvalitet i korthet leds av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), och verkar för att öka kvalitetsmätningar och jämförelser mellan kommuner.

Är Kalix kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur tillgängliga är kommunens handläggare? Hur effektivt använder vi våra resurser inom skola och äldreomsorg?

Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Vi får också en fingervisning om hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i nätverket. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra?

Frågorna är sorterade inom områdena:
1. Barn och unga
2. Stöd och omsorg
3. Samhälle och miljö

Resultat 2018

 SKL:s hemsida kan du ta del av hela rapporten.