Skip to content
Sök

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdesplan med möten för samtliga nämnder samt kommunens handlingar och protokoll. Kommunens protokoll läggs ut under respektive nämnd så fort de är justerade.

Sammanträdeskalender

2023JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecTID
 2023 KF
 Jan 6Feb  Mar 11–12Apr  Maj  19Jun  Jul  Aug  Sep 16Okt 27 & ev. 28Nov  Dec TID09.00
 2023 KS
16Jan 20Feb 27Mar 24Apr 29Maj  Jun  Jul 28Aug  Sep 2Okt 13Nov 11Dec TID09.00
 2023 KSAPU  Jan 13Feb 13Mar 17Apr 15Maj 12Jun  Jul 14Aug 18Sep 23Okt 20Nov 18Dec TID09.00
 2023 FOKN
12 Jan 16 Feb  23Mar  Apr 11Maj  Jun   Jul  Aug  21Sep  Okt  Nov Dec TID13.00
 2023 FOKAU  Jan Feb  9Mar 27 Apr  Maj  Jun  Jul  Aug Sep  Okt 23 Nov  Dec TID13.00
 2023 SN
11Jan 22Feb 29Mar  Apr 25Maj 14Jun  Jul  Aug 21
08.00 Sep
 Okt 1Nov 13Dec TID09.00
 2023 SNAU 11
13.00Jan
8Feb 15Mar 12
15.00Apr
3, 31Maj 14
Efter SNJun
 Jul 23Aug 6Sep 18Okt 29Nov 19 Dec TID10.00
 2023 UBN
 13Jan 17 Feb  24Mar  Apr 12 Maj  Jun  Jul  Aug 22 Sep  27Okt  Nov 15 Dec TID08.15
 2023 UBNAU  Jan  1Feb  8Mar 26 Apr   Maj   Jun   Jul   Aug Sep  11Okt  29Nov   Dec TID14.00
 2023 SBN
 Jan 14Feb 28Mar  Apr 11Maj 13Jun  Jul 22Aug 26Sep  Okt 7Nov 12Dec TID08.30
 2023 JN
 Jan 23Feb  Mar  Apr  Maj 15Jun  Jul  Aug 14Sep  Okt  Nov 7Dec TID08.30
Förkortningar: KF=kommunfullmäktige, KS=Kommunstyrelse, KSAPU=Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, FOKN=Fritids- och kulturnämnd, FOKAU=Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott, SN=Socialnämnd, SNAU=Socialnämndens arbetsutskott, UBN=Utbildningsnämnd, UBNAU=Utbildningsnämndens arbetsutskott, SBN=Samhällsbyggnadsnämnd, JN=Jävsnämnd.

Protokoll och ärendelistor

Klicka på länkarna i sidmenyn eller nedan så kommer du till den nämnd du är intresserad av.
Ärendelistorna/Dagordningarna ligger i anslutning till protokollen. Hittar du inte det du söker kan du ringa till kommunens växel 0923-650 00 så kopplar de vidare till nämndssekreteraren som hjälper dig vidare.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens parlament. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 37 ledamöter.

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens regering. Kommunstyrelse består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturnämnden ska bidra till att kalixborna får ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud. Fritids- och kulturnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden prövar tillstånds- och lovansökningar samt utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen, skydd mot olyckor, miljöbalken, livsmedelslagen och delar av tobakslagen med mer. Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Jävsnämnden

Jävsnämnden hanterar frågor som rör myndighetsutövning gentemot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Det kan exempelvis röra sig om bygglovsansökningar från fastighetsavdelningen, miljörapporter för de kommunala avloppsreningsverken eller livsmedels- respektive miljötillsyn över de kommunala vattenverken. Jävsnämnden har ingen fast sammanträdesplan, utan sammanträder när behov uppstår. Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.

Socialnämnden

Socialnämnden har det politiska ansvaret för alla kommunens verksamheter inom det sociala området. Exempelvis äldreomsorg, stöd för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg. Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för förskolan, grundskolan, gymnasiet samt komvux. Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Kommungemensamma nämnder

E-nämnden

Kommunerna i Norrbotten (utom Kiruna) ingår i en gemensam e-nämnd för implementering av regeringens intentioner för e-samhället. E-nämnden är en del av Luleå kommuns organisation.