Skip to content
Sök

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdesplan med möten för samtliga nämnder samt kommunens handlingar och protokoll. Kommunens protokoll läggs ut under respektive nämnd så fort de är justerade.

Sammanträdeskalender

2024JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecTID
 2023 KF
 Jan 5Feb  Mar 15Apr  Maj  17Jun  Jul  Aug  23Sep
Okt
25Nov  Dec TID09.00
 2023 KS
22Jan 26Feb 25Mar 29Apr 27Maj  Jun  Jul 26Aug  Sep 7Okt 11Nov 16Dec TID09.00
 2023 KSAPU  15Jan 12Feb 11Mar 8Apr 13Maj
Jun
 Jul 19Aug 16Sep 21Okt 18Nov
Dec
TID09.00
 2023 FOKN

Jan
15 Feb  21Mar  Apr 16Maj  Jun   Jul  Aug  19Sep  Okt  Nov

12
08.30

TID13.00
 2023 FOKAU  Jan Feb  7Mar
Apr
 2Maj  Jun  Jul  Aug Sep  Okt 28 Nov  Dec TID13.00
 2023 SN

Jan
28Feb
Mar
 3, 24Apr 22Maj
Jun
 Jul  Aug 25
Sep
 Okt 6Nov 11Dec TID09.00
 2023 SNAU 17
Jan
14Feb 20Mar 17
Apr
8Maj 12Jun  Jul 21Aug 11Sep 23Okt 27Nov
Dec
TID10.00
 2023 UBN
 Jan 13Feb  19Mar  Apr 14 Maj  Jun  Jul  Aug 17 Sep  22Okt  Nov 17 Dec TID08.15
 2023 UBNAU  30Jan
Feb
 5Mar 23Apr   Maj   Jun   Jul   Aug 3Sep  8Okt  Nov 3  Dec TID14.00
 2023 SBN
 Jan 13Feb 26Mar  Apr 16Maj 11Jun  Jul 20Aug 24Sep  Okt 5Nov 10Dec TID08.30
 2023 JN
 Jan 22Feb  Mar  Apr  Maj 13Jun  Jul  Aug
Sep
Okt  Nov 12Dec TID08.30

Förkortningar: KF=kommunfullmäktige, KS=Kommunstyrelse, KSAPU=Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, FOKN=Fritids- och kulturnämnd, FOKAU=Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott, SN=Socialnämnd, SNAU=Socialnämndens arbetsutskott, UBN=Utbildningsnämnd, UBNAU=Utbildningsnämndens arbetsutskott, SBN=Samhällsbyggnadsnämnd, JN=Jävsnämnd.

Protokoll och ärendelistor

Klicka dig fram i sidmenyn eller på länkarna nedan så kommer du till den nämnd du är intresserad av.
Ärendelistorna/Dagordningarna ligger i anslutning till protokollen. Hittar du inte det du söker kan du ringa till kommunens växel 0923-650 00 så kopplar de vidare till nämndssekreteraren som hjälper dig vidare.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens parlament. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 37 ledamöter.

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens regering. Kommunstyrelse består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturnämnden ska bidra till att kalixborna får ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud. Fritids- och kulturnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden prövar tillstånds- och lovansökningar samt utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen, skydd mot olyckor, miljöbalken, livsmedelslagen och delar av tobakslagen med mer. Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Jävsnämnden

Jävsnämnden hanterar frågor som rör myndighetsutövning gentemot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Det kan exempelvis röra sig om bygglovsansökningar från fastighetsavdelningen, miljörapporter för de kommunala avloppsreningsverken eller livsmedels- respektive miljötillsyn över de kommunala vattenverken. Jävsnämnden har ingen fast sammanträdesplan, utan sammanträder när behov uppstår. Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.

Socialnämnden

Socialnämnden har det politiska ansvaret för alla kommunens verksamheter inom det sociala området. Exempelvis äldreomsorg, stöd för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg. Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för förskolan, grundskolan, gymnasiet samt komvux. Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Kommungemensamma nämnder

E-nämnden

Kommunerna i Norrbotten (utom Kiruna) ingår i en gemensam e-nämnd för implementering av regeringens intentioner för e-samhället. E-nämnden är en del av Luleå kommuns organisation.