Sök

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdesplan med möten för samtliga nämnder samt kommunens handlingar och protokoll. Kommunens protokoll läggs ut under respektive nämnd så fort de är justerade.

Sammanträdeskalender

Klicka på bilden för att öppna sammanträdeskalendern som ett utskriftsvänligt pdf-dokument, dokumentet öppnas i ett nytt fönster.

Öppna sammanträdeskalendern i utskriftsvänligt pdf-format.

Protokoll och ärendelistor

Klicka på länkarna i sidmenyn eller nedan så kommer du till den nämnd du är intresserad av.
Ärendelistorna/Dagordningarna ligger i anslutning till protokollen. Hittar du inte det du söker kan du ringa till kommunens växel 0923-650 00 så kopplar de vidare till nämndssekreteraren som hjälper dig vidare.

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens regering. Kommunstyrelse består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens parlament. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 37 ledamöter.

Fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturnämnden ska bidra till att kalixborna får ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud. Fritids- och kulturnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden prövar tillstånds- och lovansökningar samt utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen, skydd mot olyckor, miljöbalken, livsmedelslagen och delar av tobakslagen med mer. Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Jävsnämnden

Jävsnämnden hanterar frågor som rör myndighetsutövning gentemot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Det kan exempelvis röra sig om bygglovsansökningar från fastighetsavdelningen, miljörapporter för de kommunala avloppsreningsverken eller livsmedels- respektive miljötillsyn över de kommunala vattenverken. Jävsnämnden har ingen fast sammanträdesplan, utan sammanträder när behov uppstår. Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.

Socialnämnden

Socialnämnden har det politiska ansvaret för alla kommunens verksamheter inom det sociala området. Exempelvis äldreomsorg, stöd för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg. Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för förskolan, grundskolan, gymnasiet samt komvux. Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Kommungemensamma nämnder

E-nämnden

Kommunerna i Norrbotten (utom Kiruna) ingår i en gemensam e-nämnd för implementering av regeringens intentioner för e-samhället. E-nämnden är en del av Luleå kommuns organisation.