Skip to content
Sök

Offentlig handling

En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen.

En allmän handling är en framställning i skrift eller bild. Det kan även vara en upptagning (till exempel DVD, ljudband eller video) eller något som kan uppfattas och förstås endast med teknisk utrustning - såsom mikrofilm eller uppgifter som lagras digitalt. Det har alltså ingen betydelse om framställningen är i digital form eller i pappersform. Begreppet allmän handling är teknikneutralt och kan exempelvis även vara e-post, SMS, uppgifter i en databas eller en bild av en elektronisk faktura. Beträffande SMS - se två aktuella domar.

När du vill ta del av en offentlig handling hos kommunen, kontaktar du den förvaltning som förvarar handlingen.

Offentlighetsprincipen och andra lagar

Reglerna för kommunens arbete med allmänna handlingar och din rätt att ta del av allmänna handlingar finns bland annat i offentlighetsprincipen – Du kan läsa mer om offentlighetsprincipen och om vad som menas med offentlig handling via länkarna nedan.