Skip to content
Sök

Schoolsoft

SchoolSoft är en internetbaserad lärplattform. Via plattformen kan du kan se närvaro, betyg och studieplaner, samt anmäla frånvaro och kommunicera med skolans personal.

Kalix kommuns grundskola och gymnasium använder den internetbaserade lärplattformen SchoolSoft i sitt dagliga arbete. E-tjänsten underlättar kommunikation och information mellan föräldrar, elever och skolpersonal. I verktyget kan man bland annat se schema, studieplaner, betyg, närvaro samt anmäla frånvaro och kommunicera med skolans personal.

Huvudansvariga i kommunen för SchoolSoft är Elisabeth Karlsson och Mats Lundmark.

Inloggningsuppgifter för Furuhedsskolan

Inloggningsuppgifter till elever distribueras via mentor.
Vårdnadshavare som saknar inloggningsuppgifter kontaktar Furuhedsskolans administration telefon 0923-650 00 (växel).

Inloggningsuppgifter för grundskolan

Inloggningsuppgifter till elever och vårdnadshavare distribueras via mentor.