Skip to content
Sök

Samtycke och modellavtal

I enlighet med GDPR (dataskyddslagen) har Kalix kommun tagit fram formulär för samtycke och modellavtal, vilka ska användas av anställda som ämnar publicera bilder på människor i någon av Kalix kommuns kanaler.

Modellavtal

Modellavtal är ett avtal där modellen får betalt för att bilden tas och att modellen går med på att bilden får användas för publicering på de sätt och i de kanaler anges i avtalet. Det är det som ersättningen avser. Formulär för modellavtal hittar du längre ned på sidan.

Samtycke

Om det inte utgår någon ersättning handlar det inte om ett avtal, utan ett samtycke enligt GDPR.
Du hittar både e-tjänst och blankett för samtycke längre ned på den här sidan eller via www.kalix.se/samtycke.

Utbildningsförvaltningen har på eget initiativ tagit fram ett formulär för samtycke, som kan användas när vårdnadshavare inte har möjlighet att närvara för digital underskrift på förskola eller skola. Detta hittar du längre ned på denna sida.

Undantag

Om det enbart handlar om publicering i grundlagsskyddade medier (till exempel publicering i en bok eller tidning som utges) faller hanteringen under undantaget som gäller grundlagsskyddade medier. Undantag kan gälla journalistiska, akademiska, konstnärliga eller litterära ändamål (se artikel 85 GDPR). Inget samtycke behövs i dessa fall.