I enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen) har Kalix kommun tagit fram formulär för samtycke och modellavtal, vilka ska användas av anställda som ämnar publicera bilder på människor i någon av Kalix kommuns kanaler.

Modellavtal

Modellavtal är ett avtal där modellen får betalt för att bilden tas och att modellen går med på att bilden får användas för publicering på de sätt och i de kanaler anges i avtalet. Det är det som ersättningen avser. Formulär för modellavtal hittar du längre ned på sidan.

Samtycke

Om det inte utgår någon ersättning handlar det inte om ett avtal, utan ett samtycke enligt GDPR.
E-tjänst för samtycke hittar du lägre ned på den här sidan eller via www.kalix.se/samtycke.

Undantag

Om det enbart handlar om publicering i grundlagsskyddade medier (till exempel publicering i en bok eller tidning som utges) faller hanteringen under undantaget som gäller grundlagsskyddade medier. Se artikel 85 GDPR. Inget samtycke behövs i dessa fall.