Skip to content
Sök

Nyckeltal - Öppna data

Kalix kommun strävar efter att publicera öppna data om kommunen, det är data som fritt kan återanvändas av den som vill. Öppna data från SKL:s databas Kolada inkluderar idag nära 1 500 nyckeltal för Sveriges alla kommuner.

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i Kalix kommunen främjar delaktighet, demokrati och tillväxt.

Öppna data från Kolada

SKL:s Kommun- och landstingsdatabas Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa bygger på data från ett stort antal myndigheter - däribland SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ - och täcker en mängd olika områden.

Kalix i Kolada

På denna sida samlar Kalix kommun ett urval av de nyckeltal som finns om Kalix i Kolada. För varje nyckeltal visas en graf över utvecklingen under de år som Kolada har data för. Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.