Skip to content
Sök

Planer och styrdokument

Kommunen har många olika typer av planer och styrdokument. Dessa inkluderar författningssamlingen med kommunens reglementen, riktlinjer, policyer och program samt Kalix kommuns översiktsplaner, detaljplaner och byggprojekt.

Författningssamling

Under den här rubriken hittar du bland annat kommunens reglementen, riktlinjer, policyer och program.

Kommunens planarbete

Under den här rubriken hittar du bland annat översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser samt övriga planer och utredningar.