Skip to content
Sök

Författningssamling

Här hittar du Kalix kommuns författningssamling och författningsregister. Kommunallagen bestämmer att kommunala föreskrifter, med vissa förbehåll, ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.

Föreskrifterna ska på webbplatsen vara samlade i en särskild författningssamling. Innehållet i författningssamlingen framgår i nedanstående register. 

Kommunala föreskrifter

Regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar, ger riksdag och regering rätt att delegera beslut om rättsregler till kommunerna. Kommunal normgivning innebär att kommunerna får besluta om föreskrifter på områden som miljö- och hälsoskydd, trafik och allmän ordning. Kommunal normgivning sker även med stöd av kommunallagen som ger kommunerna rätt att besluta om taxor och den kommunala organisationen.

Övriga styrdokument

Här hittar du kommunens övriga styrdokument. Utöver kommunala föreskrifter får författningssamlingen omfatta andra typer av politiskt beslutade styrdokument såsom policys och översikts- och detaljplaner. Det är emellertid viktigt ur rättssynpunkt att det går att särskilja föreskrifterna från kommunens övriga styrdokument.