Skip to content
Sök

Attraktiv arbetsgivare (AAG)

Kalix kommun införde under åren 2014-2017 heltidsanställningar inom Socialförvaltningen genom projektet Attraktiv arbetsgivare.

Heltidssatsningen Attraktiv arbetsgivare

Kalix kommun har under åren 2014-2017 infört heltidsanställningar inom Socialförvaltningen genom projektet Attraktiv arbetsgivare. Införandet av heltider inom socialförvaltningen har tagit Kalix kommun till en 3:e plats bland landets alla kommuner när det gäller andel heltidsarbetande för 2017, se tabell nedan.

Tabell: Heltidsbarometern utifrån andelen heltidsarbetande.

Heltidsresan har hittills krävt, och kommer även fortsättningsvis att kräva, ett aktivt engagemang från socialförvaltningens medarbetare. Den har också medfört ett förändrat arbetssätt, från det traditionella till ett heltidstänk, när fler ska arbeta heltid.
Projektet Attraktiv arbetsgivare är avslutat för socialförvaltningens del och heltidssatsningen med dess utvecklingsområden fortsätter i ordinarie verksamhet.