Kommunen ska informera dig som tillhör en nationell minoritet om din rätt att använda ditt minoritetsspråk.