Skip to content
Sök

Avgifter och taxor

Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter. Här nedan kan du läsa mer om de taxor som Kalix kommun har.