Sök

Avgifter och taxor

Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter. Här nedan kan du läsa mer om de taxor som Kalix kommun har.