Skip to content
Sök

Ansökningar

Här samlar vi allt eftersom de olika ansökningar som kan göras hos Kalix kommun. I vissa fall kan du söka direkt via ifyllningsbara blanketter, i andra fall finns här telefonnummer till handläggaren.

Hittar du inte den ansökan du är ute efter kan du leta i vår blankettsamling.

Arbete

Ansök om lediga jobb
Här hittar du alla lediga jobb inom kommunorganisationen. Lämna gärna in en spontanansökan

Boende

Ansökan om bygglov
Här kan du ansöka om bygglov, strandskyddsdispens och andra lov relaterade till byggnation.

Ansökan om ny detaljplan
Planprocesser för privata initiativ startar normalt med att exploatören ansöker om ny detaljplan.

Föreningsliv

Ansökan om byapeng
Byapengen ska stimulera till långsiktig och hållbar utveckling av Kalix landsbygd.

Kommun

E-faktura
Som privatperson eller företag kan du via din internetbank få elektroniska fakturor från kommunen.

Omsorg

Ansökan om försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd
Här kan du söka ekonomisk hjälp då inte pengarna räcker till för de utgifter du och din familj har.

Ansökan om färdtjänst
Här kan du som behöver färdtjänst ansöka om insatsen.

Ansökan om hjälp i hemmet
Om du är över 65 år och inte kan klara av de vardagliga sysslorna själv och inte heller kan få hjälp med dessa på annat sätt  kan du ansöka om hjälp hos äldreomsorgens biståndshandläggare.

Ansökan om äldreboende
Våra äldreboenden är till för dig som inte längre känner trygghet och säkerhet i ditt hem trots insatser från hemtjänst och primärvård.

Utbildning

Ansökan - Barnomsorg
Denna e-tjänst kan endast användas av personer som är folkbokförda vårdnadshavare i kommunen.
Här kan du ansöka om förskole-/fritidshemsplats, ändra inkomst samt avsluta placering. Denna e-tjänst kräver att du har en e-legitimation för säker underskrift. För ej folkbokförda vårdnadshavare, kontakta kommunens handläggare.

Ansökan - Gymnasiet
Här kan du ansöka till gymnasiet - Furuhedsskolan.

Ansökan - Kulturskolan
Här kan du ansöka till Kulturskolans grupper och ämnen via webben. Tjänsten är öppen för alla, och kräver inte inloggning med användarnamn och lösenord. Välkommen med din ansökan.

Ansökan - Modersmålsundervisning
Här får du den information du behöver för att kunna söka modersmålsundervisning för ditt barn i grundskola, gymnasium, anpassad skola samt i förskola.