Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens parlament. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige i Kalix består av 41 ledamöter.

Kommunfullmäktige beslutar i kommunens viktigaste frågor såsom Kommunens översiktsplan, budget, avgifter, nya bostadsområden med mer. Fullmäktige utser ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna och det är valresultatet som avgör partiernas representation.

Politiker

Kommunfullmäktiges ordförande för perioden 2019-2022 är Susanne Andersson.
I Kalix kommuns förtroendemannaregister kan du se alla politiker som sitter i kommunfullmäktige.