Röstsökning via Cloudo

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

I Kalix ska alla kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Därför arbetar vi med jämställdhet och tillgänglighet.

Vi följer också lagen om minoriteter och minoritetsspråk som innebär skyldigheter för Kalix kommun och rättigheter för dem som tillhör dessa grupper. Här läser du mer om strategier för jämställdhet och tillgänglighet.