Skip to content
Sök

Jävsnämndens protokoll

Jävsnämnden hanterar frågor som rör myndighetsutövning gentemot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.

Det kan exempelvis röra sig om bygglovsansökningar från fastighetsavdelningen, miljörapporter angående de kommunala avloppsreningsverken eller livsmedels- respektive miljötillsyn över de kommunala vattenverken. Jävsnämnden har ingen fast sammanträdesplan, utan sammanträder när behov uppstår. Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Vilka de är ser du i kommunens förtroendemannaregister.

Protokoll och ärendelistor 2017

Protokoll 2015

Protokoll 2013

Nämndsekreterare

Vid frågor om protokoll eller ärendelistor, var god kontakta berörd nämndsekreterare.

Bild av Cristina Hjorth Fresk

Cristina Hjorth Fresk

Nämndsekreterare

Cristina är nämndsekreterare för samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden.  

Telefon: 0923-654 42