Jävsnämnden

Jävsnämnden hanterar frågor som rör myndighetsutövning gentemot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.

Det kan exempelvis röra sig om bygglovsansökningar från fastighetsavdelningen, miljörapporter angående de kommunala avloppsreningsverken eller livsmedels- respektive miljötillsyn över de kommunala vattenverken. Jävsnämnden har ingen fast sammanträdesplan, utan sammanträder när behov uppstår. Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Vilka de är ser du i kommunens förtroendemannaregister.

        
  • Skapad: 2013-11-15
  • Senast ändrad: 2019-01-09
  • Sidansvarig: Webmaster