Här publiceras riktlinjer som har beslutats av kommunfullmäktige.