Skip to content
Sök

Bestämmelser (lokala föreskrifter)

I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Kalix kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter kompletterar ordningslagen.

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:167).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Kalix kommun ska upprätthållas.

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna anger ordningsregler för exempelvis

 • lastning av varor
 • grävning
 • störande buller
 • containrar
 • markiser, flaggor och skyltar
 • affischering
 • högtalarutsändning
 • insamling av pengar
 • förtäring av alkohol
 • ambulerande försäljning
 • camping
 • bad
 • hundar
 • fyrverkerier
 • sprängning.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ordningsföreskrifterna kan dömas till dagsböter.