Kalix kommuns kanaler inom sociala medier sköts av tjänstemän som i huvudsak har andra arbetsuppgifter. Målet är ändå att vara så aktiv som möjligt inom de kanaler som kommunen har valt att jobba med.

Kanalerna, exempelvis kommunens Facebooksida, bemannas under kontorstid. Vårt mål är att svara på inlägg senast inom fem arbetsdagar.

Kommunens närvaro inom sociala medier regleras i Riktlinjer för användning av sociala medier inom Kalix kommun.

Förteckning över sociala medier

Den huvudsakliga kommunala informationen finns på www.kalix.se. För kommunens anställda finns också interna sidor. Kalix kommun är också medaktör på flera andra webbplatser och inom sociala medier. Verksamheten styrs av Riktlinjer för användning av sociala medier inom Kalix kommun.

Facebook 

Twitter

Kalix kommuns sida för allmän kommunal information. Twitter-kontot matas huvudsakligen med inlägg från Facebook-sidan. 

Instagram

Kalix kommuns officiella sida på Instagram.
Sommarfesten officiella sida på Instagram
Öppenvården Freja på Instagram

Google+

Kalix kommuns officiella sida på Google+. 

Youtube

LinkedIn

Kalix kommun finns som arbetsgivare representerad på det sociala nätverket LinkedIn.