Skip to content
Sök

Kommunens ekonomi

Kalix kommuns ekonomienhet ansvarar för leverantörsfakturor, kundfakturering, in- och utbetalningar samt löpande redovisning och uppföljning av kommunstyrelsens och de olika nämndernas budgetområden.

Ekonomienheten svarar även för det övergripande arbetet kring kommunens budget, bokslut och uppföljning, lånehantering och statistik samt övriga övergripande ekonomifrågor. Förutom att vara kunskapsgivare och drift-ansvariga för ekonomistyrsystemen  utövar vi nödvändiga kontroller i systemen.

Skattesats 2023

Kommun: 22,55 procent
Landsting: 11,34 procent
Begravningsavgift: 0,258 procent
Totalt: 34,148 procent
Kyrkoavgift (frivillig): 0,90 procent

Aktuell skattesats för Sveriges samtliga kommuner hittar du alltid på Skatteverkets hemsida.