Skip to content
Sök

Partistöd

De politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i Kalix har rätt till partistöd från Kalix kommun.

Partistödet består av ett grundstöd, lika för alla partier, som uppgår till 0,8 inkomstbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd som uppgår till 0,5 inkomstbasbelopp per mandat och år. Partistödet utbetalas årligen i förskott under februari månad efter beslut av kommunfullmäktige.

Partierna ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen. Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid (senast den 30 juni) kan kommunfullmäktige besluta att inget stöd utbetalas för nästkommande år.

Enligt § 28 Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier ska en kommun som ger partistöd i anslutning till sitt beslut om sådant stöd göra uppgifter om vilka partier som har fått stöd och med vilka belopp tillgängliga på sin webbplats.

Följande partistöd har utbetalats för år 2023

Socialdemokraterna

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Liberalerna

Vänsterpartiet

Framtid i Kalix

Miljöpartiet

690 990 kronor.

356 640 kronor.

208 040 kronor.

133 740 kronor.

133 740 kronor.

133 740 kronor.

96 590 kronor.

96 590 kronor.