Skip to content
Sök

Beslut som rör dig själv

Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv. Kontakta kansliet för att beställa kopia av beslutet.

Du når Kalix kommuns kansli via e-post kommun@kalix.se eller via telefon på 0923-650 00.