Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv. Kontakta kansliet för att beställa kopia av beslutet.

Du når Kalix kommuns kansli via e-post kommun@kalix.se eller via telefon på 0923-650 00.