Här publiceras övriga styrdokument som har beslutats av kommunfullmäktige.