Bilderna kan användas fritt i de sammanhang där Kalix kommun nämns. Bilderna får inte vidareförsäljas eller användas i kommersiellt syfte.