Här publiceras program som har beslutats av kommunfullmäktige.